Tiết mục ” Những búp chồi non ” tham gia LHVN thiếu nhi Q.4 – Hè 2018.

Cảm nhận của Phụ huynh