Tiết mục biểu diễn liên hoan văn nghệ thiếu nhi hè năm 2016

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy