Bé tham gia diễn VN “lễ trao tặng học bổng khuyến học Q.4 Năm học 2018 – 2019”.

Cảm nhận của Phụ huynh