Trẻ thực sự cần các giới hạn, các quy định và việc dạy dõ. Nhưng trẻ cũng cần không kém là sự thấu hiểu, sự cảm thông và tình yêu thương. Nếu một đứa trẻ bắt đầu quậy phá bằng cách ném tung đồ đạc, đứa trẻ đó phải được nhìn nhận giống như một con người đang gặp rắc rối trong việc kiểm soát hành vi và cần được giúp đỡ chứ không phải bị “đè” ra để la mắng hay nặng nề hơn là sỉ nhục.

Trẻ thực sự cần các giới hạn, các quy định và việc dạy dõ. Nhưng trẻ cũng cần không kém là sự thấu hiểu, sự cảm thông và tình yêu thương. Nếu một đứa trẻ bắt đầu quậy phá bằng cách ném tung đồ đạc, đứa trẻ đó phải được nhìn nhận giống như một con người đang gặp rắc rối trong việc kiểm soát hành vi và cần được giúp đỡ chứ không phải bị “đè” ra để la mắng hay nặng nề hơn là sỉ nhục.

Trẻ thực sự cần các giới hạn, các quy định và việc dạy dõ. Nhưng trẻ cũng cần không kém là sự thấu hiểu, sự cảm thông và tình yêu thương. Nếu một đứa trẻ bắt đầu quậy phá bằng cách ném tung đồ đạc, đứa trẻ đó phải được nhìn nhận giống như một con người đang gặp rắc rối trong việc kiểm soát hành vi và cần được giúp đỡ chứ không phải bị “đè” ra để la mắng hay nặng nề hơn là sỉ nhục.

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy