Giờ học của học sinh mầm non tại Nghệ An (hình minh họa).

Giờ học của học sinh mầm non tại Nghệ An (hình minh họa).

Giờ học của học sinh mầm non tại Nghệ An (hình minh họa).

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy