Tin tức

Trường Mầm non Khánh Hội Đạt Giải Nhất Hội thi Aerobic Mẫu giáo Quận 4 Năm 2019

Trường Mầm non Khánh Hôi tham gia dự thi hội thi Aerobic Mẫu giáo Năm 2019:

Ban giám khảo và không khí hội thi.

Tiết mục dự thi của các bé.

Trường đạt giải nhất hội thi Aerobic.

Bé Nguyễn Trúc Anh và Nguyễn Sơn Bách tham gia phần thi ” Bé Khỏe Đẹp “.

Bé Nguyễn Sơn Bách đạt giả ” Bé Khỏe Đẹp “.

Bài viết khác

Kết nối trực tuyến

Cảm nhận của Phụ huynh