Nhiều bé khóc, chống đối những ngày đầu đến trường mầm non. Ảnh minh họa: HT.

Nhiều bé khóc, chống đối những ngày đầu đến trường mầm non. Ảnh minh họa: HT.

Nhiều bé khóc, chống đối những ngày đầu đến trường mầm non. Ảnh minh họa: HT.

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy