KH150231 – Lá 2 – T12/2017

Kết nối trực tuyến

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Nguyễn Mạnh Toàn

Là ngôi trường đầu đời, nơi những cô giáo/mẹ hiền dạy cho con những câu hát, những lời ru và những hình ảnh của thế giới muôn màu. Con đã lớn khôn theo năm tháng cùng những công sức và tâm huyết dạy bảo của các cô, các mẹ. Tại ngôi trường đầu đời này con đã được gieo mầm những ước mơ về một tương lai rạng rỡ.

Chân thành cảm ơn công sức dạy bảo, nuôi dưỡng của các cô, các mẹ tại trường mầm non Khánh Hội.

Kết nối trực tuyến

KH173779 – Lá 2 – T12/2017

Kết nối trực tuyến

KH173806 – Lá 2 – T12/2017

Kết nối trực tuyến

KH173807 – Lá 2 – T12/2017

Kết nối trực tuyến

KH173812 – Lá 2 – T12/2017

Kết nối trực tuyến

KH173780 – Lá 2 – T12/2017

Kết nối trực tuyến

KH173760 – Lá 2 – T12/2017

Kết nối trực tuyến

KH173738 – Lá 2 – T12/2017

Kết nối trực tuyến