Tuần từ 09/5 đến 13/5/2016

Thực đơn ngoài giờ

Tuần từ 09/5 đến 13/5/2016

Thứ MÓN ĂN
Hai 09/05 Cơm -  Thịt kho trứng –  Canh bí xanh thịt
Ba 10/05 Cơm – Bò rim thơm – Canh soup thịt
Tư 11/05 Cơm –  Tôm rim thịt – Canh cải ngọt
Năm 12/05 Cơm –  Gà sốt pa-tê – Canh mây hồng
Sáu 13/05 Cháo thịt đậu xanh        
 

Cảm nhận của Phụ huynh