Tuần từ 06/6 đến 10/6/2016

Thực đơn ngoài giờ

Tuần từ 06/6 đến 10/6/2016

Thứ MÓN ĂN
Hai 06/6 Cơm -  Sườn ram – Canh mây hồng
Ba 07/6 Cơm – Gà tiềm hạt sen – Canh mướp bún tàu thịt
Tư 08/6 Cơm –  Cá lóc kho thơm – Canh bí đỏ
Năm 09/6 Cơm –  Chả trứng canh rau mồng tơi
Sáu 10/6 Nui tôm thịt  
 

Cảm nhận của Phụ huynh