Từ ngày 30/07/2018 – 04/082018

Thực đơn ngoài giờ

Từ ngày 30/07/2018 – 04/082018

Thứ   MÓN ĂN
Hai 30/07 Cơm -  Cà dồn thịt – Canh cải thảo thịt
Ba 31/07 Cơm - Cốt –lết ram – Canh  cải dún  thịt
Tư 01/07 Cơm –    Cá chưng tương - Canh chua rau muống
Năm 02/07 Cơm –   Gà sốt pa-tê  -  Canh bí đỏ thịt 
Sáu 03/07 Bánh đa tôm thịt
 

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy