Từ ngày 29/06/2017 – 03/06/2017

Thực đơn ngoài giờ

Từ ngày 29/06/2017 – 03/06/2017

Thứ   MÓN ĂN
Hai 29/5 Cơm – Cà chua dồn thịt – Canh bắp cải thịt
Ba 30/5 Cơm –  Su hào xào  gan, thịt – Canh mây
Tư 31/5 Cơm – Thịt ram mè  –  Canh cải ngọt thịt
Năm 01/6 Cơm –  Cá sốt chanh dây  – Canh khoai mỡ thịt
Sáu 02/6 Phở gà
 

Cảm nhận của Phụ huynh