Từ ngày 26/9 – 30/09/2016

Thực đơn ngoài giờ

Từ ngày 26/9 – 30/09/2016

Thứ   MÓN ĂN
Hai 26/9 Cơm – Trứng sốt jam-bon –  Canh bí xanh thịt nạc 
Ba 27/9 Cơm –   Bò tiềm hạt sen – Canh chua gà lá giang
Tư 28/9 Cơm –  Chả cá tam vị –  Canh cải ngọt thịt
Năm 29/9 Cơm – Vịt nấu thơm – Canh cải bó sôi thịt
Sáu 30/9 Nui nấu thịt gà
 

Cảm nhận của Phụ huynh