Từ ngày 26/12 – 31/12/2016

Thực đơn ngoài giờ

Từ ngày 26/12 – 31/12/2016

Thứ   MÓN ĂN
Hai 26/10 Cơm – Chả trứng nấm rơm – Canh đậu hũ hẹ tôm thịt
Ba 27/11 Cơm – Cà chua dồn thịt  –  Canh cải ngọt thịt nạc
Tư 28/11 Cơm – Cà chua dồn thịt  –  Canh cải ngọt thịt nạc
Năm 29/12 Cơm  –   Gà hầm xúc xích – Canh mây hồng
Sáu 30/12 Mì Quảng
 

Cảm nhận của Phụ huynh