Từ ngày 25/07 – 30/07/2016

Thực đơn ngoài giờ

Từ ngày 25/07 – 30/07/2016

Thứ MÓN ĂN
Hai 25/7    Cơm – Gà sốt cá mòi – Canh su hào 
Ba 26/7 Cơm –   Bí đỏ um gan thịt – Canh mây
Tư 27/7 Cơm –  Chả cá tam vị –  Canh cải ngọt thịt
Năm 28/7 Cơm – Bò rim thơm – Canh mồng tơi
Sáu 29/7 Hủ tíu sườn
 

Cảm nhận của Phụ huynh