Từ ngày 25/03 – 29/03/2019

Thực đơn ngoài giờ

Từ ngày 25/03 – 29/03/2019

Thứ   MÓN ĂN
Hai 25/03       Cá ba-sa kho thơm  - Canh cải ngọt tôm khô
Ba 26/03 Bò nấu cam –  Canh đậu hũ hẹ tôm khô
Tư 27/03 Cơm –  Chả cá chiên thịt sốt cà –  Canh cải dún thịt
Năm 28/03 Cơm – Bầu xúc hột vịt – Canh chua thơm tôm
Sáu 29/03 Hủ tíu thịt gà trứng cút
 

Cảm nhận của Phụ huynh