Từ ngày 24/10 – 29/10/2016

Thực đơn ngoài giờ

Từ ngày 24/10 – 29/10/2016

Thứ   MÓN ĂN
Hai 24/10 Cơm -  Xíu mại – Canh cải bó sôi
Ba 25/10 Cơm –   Gà sốt cá mòi – Canh mây 
Tư 26/10 Cơm –   Chả tam vị - Canh bồ ngót
Năm 27/10 Cơm –     Trứng thịt chiên sốt cà – Canh cải ngọt
Sáu 28/10 Hủ tíu sườn trứng cút
 

Cảm nhận của Phụ huynh