Từ ngày 24/08 – 26/08/2020

Thực đơn ngoài giờ

Từ ngày 24/08 – 26/08/2020

Thứ   MÓN ĂN
Hai 24/08 Cơm –   Trứng thịt xào su su – Canh bí đỏ tôm tươi
Ba 25/08 Cơm – Chả cá sốt cà – Canh cải ngọt thịt
Tư 26/08 Miến thịt  
Năm 27/08 Bé Nghỉ học
Sáu 28/07 Bé Nghỉ học  
 

Cảm nhận của Phụ huynh