Từ ngày 24/07 – 28/07/2017

Thực đơn ngoài giờ

Từ ngày 24/07 – 28/07/2017

Thứ   MÓN ĂN
Hai 24/7 Cơm –  Su su xào gan thịt – Canh mây
Ba 25/7 Cơm –   Gà sốt cá mòi – Canh bí đỏ thịt 
Tư 26/7 Cơm –    Chả cá tam vị –  Canh cải ngọt thịt
Năm 27/7 Cơm – Bò xào lăn – Canh mồng tơi
Sáu 28/7 Hủ tiếu sườn     
 

Cảm nhận của Phụ huynh