Từ ngày 23/11 – 27/11/20

Thực đơn ngoài giờ

Từ ngày 23/11 – 27/11/20

Thứ   MÓN ĂN
Hai 23/11 Cơm -    Cốt –lết ram mè – Canh chua  bắp cải
Ba 24/11 Cơm -  Bò  hầm ngũ quả –  Canh cải dún thịt
Tư 25/11

Cơm - Gà kho gừng  – Canh mướp thịt

Năm 26/11

Cơm – Cá sốt cà  – Canh khoai mỡ

Sáu 27/10

Hủ tíu bò kho

 

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy