Từ ngày 18/12 – 23/12/17

Thực đơn ngoài giờ

Từ ngày 18/12 – 23/12/17

Thứ   MÓN ĂN
Hai 18/12 Cơm – Trứng sốt jam-bon –  Canh cải ngọt thịt
Ba 19/12 Cơm –   Gà hầm pa-tê – Canh mây hồng
Tư 20/12 Cơm –  Xíu mại cua  –  Canh cải thảo thịt
Năm 21/12 Cơm – Bầu xúc hột vịt – Canh chua bắp cải
Sáu 22/12 Miến thịt
 

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy