Từ ngày 15/01 – 20/01/2018

Thực đơn ngoài giờ

Từ ngày 15/01 – 20/01/2018

Thứ   MÓN ĂN
Hai 15/01 Cơm -    Trứng thịt xào  su su  –  Canh bí đao thịt
Ba 16/01 Cơm –    Cá thịt kho thơm -  Canh cải bó xôi thịt   
Tư 17/01 Cơm –    Xíu mại trứng cút – Canh cải soong thịt
Năm 18/01 Cơm –     Sườn nấu ra-gu – Canh mây
Sáu 19/01 Bún mọc
 

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy