Từ ngày 11/09 – 15/09/2017

Thực đơn ngoài giờ

Từ ngày 11/09 – 15/09/2017

Thứ   MÓN ĂN
Hai 11/9 Cơm -    Thịt kho hột vịt -  Canh rau mồng tơi thịt
Ba 12/9
  • Cơm – Xíu mại  –  Canh bí đao thịt
Tư 13/9
  • Cơm –  Chả lụa kho – Canh  khoai mỡ tôm thịt 
Năm 14/9 Cơm –  Tôm rim thịt   -  Canh  mây hồng
Sáu 15/9 Hoành thánh thịt
 

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy