Từ ngày 09/10 – 13/10/2017

Thực đơn ngoài giờ

Từ ngày 09/10 – 13/10/2017

Thứ   MÓN ĂN
Hai 09/10 Cơm -   Bầu xúc hột vịt – Canh chua tôm
Ba 10/10 Cơm – Cá kho ngũ quả -  Canh rau dền mướp tôm thịt
Tư 11/10 Cơm –   Xíu mại trứng cút – Canh cải ngọt thịt
Năm 12/10 Cơm  –  Gà kho gừng – Canh cải dún thịt
Sáu 13/10 Soup nui nấm thịt       
 

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy