Từ ngày 08/08 – 12/08 /2016

Thực đơn ngoài giờ

Từ ngày 08/08 – 12/08 /2016

Thứ MÓN ĂN
Hai 8/8   Cơm – Ra-gu thịt heo – Canh su su thịt nạc
Ba 9/8 Cơm – Thịt hấp bún tàu nấm mèo – Canh dưa hường
Tư 10/8 Cơm – Bò xào lăn – Canh chua rau muống
Năm 11/8 Cơm  –  Xíu mại - Canh khoai từ thịt nạc
Sáu 12/8 Bánh canh sườn heo         
 

Cảm nhận của Phụ huynh