Từ ngày 07/9 – 11/09/2020

Thực đơn ngoài giờ

Từ ngày 07/9 – 11/09/2020

Thứ   MÓN ĂN
Hai 07/09 Cơm -    Thịt kho hột vịt -  Canh rau bồ ngót thịt
Ba 08/09 Cơm – Xíu mại – Canh  bí đao thịt 
Tư 09/09

  Cơm - Trứng thịt chiên xúc xích rau củ - Canh cải dún

Năm 10/09

   Cơm –  Gà kho gừng   -  Canh  mây hồng

Sáu 11/09

Nui thịt  tôm khô trứng cút

 

Cảm nhận của Phụ huynh