Từ ngày 02/11 – 06/11/2020

Thực đơn ngoài giờ

Từ ngày 02/11 – 06/11/2020

Thứ   MÓN ĂN
Hai 02/11 Cơm – Trứng chiên xúc xích – Canh bông cải thịt
Ba 03/11 Cơm –  Tôm rim thịt – Canh bí đao thịt
Tư 04/11

Cơm – Bò nấu ra-gu – Canh cải ngọt thịt

Năm 05/11

Cơm  –   Trứng thịt chiên –  Canh khoai mỡ thịt

Sáu 06/10       Phở gà
 

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy