Thông báo Về việc thực hiện chuyển khoản tiền học phí qua ngân hàng

TRƯỜNG MẦM NON KHÁNH HỘI

                                                                                         Ngày 02 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện chuyển khoản tiền học phí qua ngân hàng

       Hiện nay nhà trường đã thực hiện thu tiền học phí bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. Phụ huynh có nhu cầu chuyển khoản xin lưu ý các thông tin sau :

      * Thông tin chuyển khoản:

– Tên TK: Công Ty TNHH MTV Mầm Non Khánh Hội

– Số TK: 0037041025256

– Ngân hàng: Ngân Hàng TMCP Bản Việt – CN Nam Sài Gòn

      * Nội dung chuyển khoản:

“Tên HS” – “Lớp” – “Mã HS” – “Đóng HP tháng 10/2019”

Ví dụ: Lê Hoàng Gia Huy – Chồi 2 – 1627 – Đóng HP tháng 10/2019 (Mã HS phụ huynh xem trên phiếu thu thanh toán)

      * Phụ huynh vui lòng chuyển khoản đúng nội dung và số tiền học phí thể hiện trên phiếu thu thanh toán. Mọi thắc mắc hoặc thay đổi môn học xin liên hệ VP điều chỉnh trước khi chuyển tiền.

      Xin chân thành cảm ơn.

 

                                                                  BAN GIÁM HIỆU

Kết nối trực tuyến