Thông báo tổ chức Ngày hội “Hè Vui – Khỏe năm 2019”

 MẦM NON KHÁNH HỘI

 

                                                    Quận 4, ngày  15  tháng 7  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về tổ chức Ngày hội “Hè Vui – Khỏe năm 2019”

 

Trường Mầm non Khánh Hội phối hợp với Gokids tổ chức Ngày hội “Hè Vui – Khỏe năm 2019” cho các bé.

Trân trọng kính mời phụ huynh đến dự theo lịch sau:

 

Thời gian Nhóm, lớp/địa điểm

tổ chức

Tham dự

 

Sáng: 8g30

Thứ năm:

Ngày 18/7/2019

Nhà trẻ:

Khối Cơm thường

+ Mầm 4

Địa điểm: Sân sau

 

– BGH

– PHHS Khối Cơm

thường + Mầm 4

– GV.NV lớp

Sáng: 8g30

Thứ sáu:

Ngày 19/7/2019

 

Mẫu giáo:

Khối Chồi + Lá

Địa điểm: sân sau

 

 

– BGH

– PHHS Khối Chồi

+ Lá

– GV.NV lớp

 

* Phụ huynh chuẩn bị cho bé trang phục gọn, thoải mái dễ vận động. Kết thúc chương trình các bé trở về lớp học bình thường.

Trân trọng thông báo./.

 

 

  BGH Trường Mầm non Khánh Hội

 

 

 

 

Kết nối trực tuyến

Cảm nhận của Phụ huynh