Thông báo thực hiện bảo hiểm tai nạn cho học sinh năm học 2015-2016

Từ tháng 9/2015 nhà trường sẽ thu phí Bảo hiểm Tai nạn học sinh

–  Mức phí : 15.000đ/năm

– Thời hạn bảo hiểm : từ 01/9/2015 đến 31/8/2016.

A. Nguyên tắc bảo hiểm tai nạn

     1. Đối tượng bảo hiểm : Giáo viên, CBCNV và Học sinh, sinh viên, đang tham gia làm việc, học tập tại các trường Đại học, trung học, cao đẳng, phổ thông trung học, phổ thong cơ sở, tiểu họcc, mẫu giáo ….

     2. Phạm vi bảo hiểm

      –  Chết, thương tật thận thể do tai nạn. (điều kiện B)

     3. Quyền lợi bảo hiểm

      –  Trường hợp thương tật thân thể do tai nạn: được trản theo chi phí y tế hợp lý không vượt quá tỷ lệ trong Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật. –  Trường hợp chết do tai nạn : Được trả toàn bộ STBH.

     4. Mở rộng quyền lợi bảo hiểm ưu đãi

      –  Bảo hiểm Bưu điện nhận bảo hiểm miễn phí cho đối tượng học sinh, sinh viên là co liệt sĩ, thương binh hạng 1/4 theo thong tư 27/TT-LB ngày 11/11/1993. –  Hiệu lực hợp đồng bắt đầu từ 1/9/2015 đế 1/9/2016( hoặc theo thoả thuận).

     –  Thời gian nộp phí và cung cấp danh sách người được bảo hiểm được gia hạn 60 ngày kể từ ngày hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm.

      5.  Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm

Điều kiện bảo hiểm Số tiền BH người/vụ Phí bảo hiểm/người/năm
Điều kiện (B) 10 trđ 15.000 đ
15 trđ 22.500 đ
20 trđ 30.000 đ

B.  Quy trình tham gia bảo hiểm tai nạn

     –  Các trường cung cấp danh sách Học sinh tham gia bảo hiểm cho Bưu điện TP theo mẫu đính kèm.

     –  Bảo hiểm Bưu điện TP.HCM sẽ cấp hợp đồng Bảo hiểm cho toàn thể cá nhân có tên trong danh sách với thời gian bảo hiểm từ ngày 01/9/2015 ( hoặc theo thoả thuận).

C.  Quy trình trả tiền bảo hiểm

     –  Bước 1: Bộ phận y tế của Nhà Trường hoặc Phụ huynh học sinh chuẩn bị các hồ sơ liên quan theo hướng dẫn tại mục D bên dưới.

     –  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bưu điện gần nhất hoặc yêu cầu nhân viên Bưu điện đến nhận hồ sơ tại Nhà Trường.

     –  Bước 3 : Bưu diện sẽ thẩm định hồ sơ và giải quyết trả tiền bảo hiểm trong vòng 07 -10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

D. Hồ sơ yêu cầu

     –  Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm ( theo mẫu đính kèm)

     –  Biên bản tai nạn: Xác nhận của Nhà trường, chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn.

     –  Các chứng từ y tế liên quan đến điều trị thương tật/ bệnh tật như:

          +  Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Kết quả chụp X-Quang, phim chụp X-Quang, phiếu mổ … ( nếu có)

          +  Sổ khám bệnh/Phiếu khám bệnh ( có ghi rõ tên cơ sở y tế, ngày điều trị, chẩn đoán của bác sĩ, chữ ký bác sĩ, dấu của cơ sở y tế)

          +  Đơn thuốc ( ghi rõ tên, số lượng thuốc, liều dùng, chữ ký bác sĩ điều trị, dấu của cơ sở y tế)

          +  Bảng kế chi tiết viện phí nếu hoá đơn ghi gộp lại các loại phí ( ví dụ: tiền giường, tiền thuốc, tiền chụp chiếu … ) trong trường hợp nằm viện điều trị.

          +  Hoá đơn tiền khám, chụp chiếu, xét nghiệm, siêu âm… ghi chi tiết phí cho từng loại ( ví dụ: tiền khám,  tiền xét nghiệm… ). Trong tường hợp hoá đơn ghi tổng các loại chi phí, bệnh nhân cần yêu cầu cung cấp bảng kê chi tiết.

          + Hoá đơn tiền thuốc ( liệt kê tên thuốc, số lượng theo đúng đơn thuốc, đơn giá, thành tiền của từng loại thuốc, tổng số tiền, dấu của cơ sở bán thuốc).

Kết nối trực tuyến

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy