Thông báo mật khẩu xem camera lớp Sơn Ca

Kính thưa quý phụ huynh!

Nhà trường cung cấp Thông tin đăng nhập Camera của Lớp Sơn Ca:

username: ch011

password: ch011@mnkh

Trân trọng!

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy