Thông báo mật khẩu xem camera lớp Sơn Ca

Kính thưa quý phụ huynh!

Nhà trường cung cấp Thông tin đăng nhập Camera của Lớp Sơn Ca:

username: ch011

password: ch011@mnkh

Trân trọng!

Kết nối trực tuyến

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy