Thông báo mật khẩu xem camera Lớp Cơm Thường 2

Kính thưa quý phụ huynh!

Nhà trường cung cấp Thông tin đăng nhập Camera của Lớp Cơm Thường 2 sau 05/10/2015:

username: ch14

password: #c0m7thu0ngii

Trân trọng!

Cảm nhận của Phụ huynh