Thông báo mật khẩu xem camera lớp Cơm Nát

Kính thưa quý phụ huynh!

Nhà trường cung cấp Thông tin đăng nhập Camera của Lớp Cơm Nát (Cháo) sau 05/10/2015:

username: ch11

password: $l0p71ch@0s

Trân trọng!

Cảm nhận của Phụ huynh