Thông báo lịch nghỉ học của các bé Khối Nhà trẻ – Mầm – Chồi

TRƯỜNG MẦM NON KHÁNH HỘI

                                                                    Ngày 03 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

      Trường Mầm Non Khánh Hội xin trân trọng thông báo đến quý phụ huynh:

     Thứ 7 ngày 11/7/2020, các bé Khối Nhà trẻ – Mầm – Chồi sẽ được nghỉ học do nhà trường tổ chức Lễ ra trường cho các bé Khối Lá và họp HĐSP Tháng 07. Thứ Hai ngày 13/7/2020, các bé đi học lại bình thường.

          Xin chân thành cảm ơn.

 

                                                                      BAN GIÁM HIỆU

Kết nối trực tuyến

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy