THÔNG BÁO KHẨN!!!CHỈ ĐẠO LŨ LỤT

Thong bao Khan!!! Thuc hien chi dao cua Ban Phong chong thien tai TP.HCM. Giam doc So GDDT chi dao: Truong phong GDDT cac Q/H, HT cac truong THPT, Thu truong cac don vi cho HS nghi hoc tu sang ngay 25/12/2017 tren toan thanh pho. Theo doi thong tin chi dao moi nhat tren CTTDT tai http://hcm.edu.vn

Kết nối trực tuyến

Cảm nhận của Phụ huynh