Thông báo họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2019 – 2020

 

MẦM NON KHÁNH HỘI

                                                        Quận 4, ngày  21  tháng  9  năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2019-2020

 

Trường Mầm non Khánh Hội xin trân trọng kính mời Quý phụ huynh đến dự họp PHHS đầu năm học tại Phòng chức năng Trường MN Khánh Hội (kế phòng bảo vệ) theo lịch sau:

 

Thời gian  

Nhóm, lớp

 

 

Tham dự

 

Chiều: 15g45

Thứ năm:

Ngày 26/9/2019

Khối Mầm – Chồi

 

– BGH

– PHHS Khối Mầm;  Chồi

– GV lớp

Chiều: 15g45

Thứ sáu:

Ngày 27/9/2019

Khối Nhà trẻ – Lá

 

– BGH

– PHHS Khối Nhà trẻ; Lá

– GV lớp

 

Rất mong phụ huynh tham dự đầy đủ.

 

BGH Trường Mầm non Khánh Hội

 

 

 

 

 

 

 

Kết nối trực tuyến