Thông báo họp HĐSP Tháng 10 và Danh sách Ban Đại Diên CMHS

         TRƯỜNG MẦM NON KHÁNH HỘI

                                                                                                                          Ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

                         THÔNG BÁO

         Trường Mầm Non Khánh Hội xin trân trọng thông báo đến quý phụ huynh:

* Thứ Bảy ngày 07/10/2017, các bé sẽ được nghỉ học do nhà trường tổ chức họp Hội Đồng Sư Phạm định kỳ. Thứ Hai          ngày 09/10/2017, các bé đi học lại bình thường.

*  Danh sách Ban Đại Diện CMHS các Nhóm/Khối:

  STT             HỌ VÀ TÊN    NHÓM/KHỐI            SỐ ĐT
     1     Ông Hoàng Minh Hùng Cơm Nát     0913161719
     2      Bà Lê Thùy Mỹ Tiên Cơm Thường     0915103289
    3      Ông Phan Văn Lang         Mầm      0908544457
    4      Bà Đặng Thị Thu Phượng         Chồi      0908565681
    5       Bà Nguyễn Hoàng Thủy Tiên            Lá       0908863122

                    Xin chân thành cảm ơn.

                                                                  BAN GIÁM HIỆU

Kết nối trực tuyến

Cảm nhận của Phụ huynh