Thông báo tổ chức Ngày Hội Hoa Bé Ngoan và Lễ ra trường của các bé Khối Lá năm học mới 2017-2018

MẦM NON KHÁNH HỘI

                                                                   Quận 4, ngày 09  tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về tổ chức Ngày Hội Hoa Bé Ngoan và Lễ ra trường của các bé Khối Lá 

năm học mới 2017-2018

 

 

Trường mầm non Khánh Hội  trân trọng kính mời phụ huynh các bé đến dự Ngày Hội Hoa Bé Ngoan và Lễ ra trường của các bé Khối Lá năm học mới 2017-2018 theo lịch sau :

Thời gian Nhóm,Lớp/ Địa điểm tổ chức Tham dự
Chiều 15h15

Thứ 4

Ngày 23/5/2018

Khối Nhà Trẻ

Sân sau

BGH

PHHS Khối Nhà Trẻ

GV.NV Lớp

Chiều 15h15

Thứ 5

Ngày 24/5/2018

 Mẫu Giáo : Khối Mầm và Chồi

Sân sau

BGH

PHHS Khối Mâm và Chồi

GV.NV Lớp

Sáng 07h30

Thứ 7

Ngày 26/5/2018

(Các Bé Nhà trẻ + Mầm + Chồi nghỉ học thứ 7)

 Mẫu Giáo : Khối LáSân sau  Khách mờiBGH

PHHS Khối Lá

Toàn thể CB.GV.NV Trường

Trân trọng thông báo.

 

                                                                                     BGH Trường mầm non Khánh Hội

 

 

 

 

 

Kết nối trực tuyến

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy