Hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

 1. Hoạt động làm đồ dùng, đồ chơi
 • Đối tượng: Các bé lớp Cơm thường và khối Mẫu giáo.
 • Thời gian: 8g30 – 9g15 ngày 17 tháng 11 năm 2015.
 • Địa điểm: sân trường.
 1. Ngày hội : Triển lãm tranh
 • Đối tượng: các bé khối Mẫu giáo.
 • Thời gian: 15g30 – 16g30 ngày 18 tháng 11 năm 2015.
 • Địa điểm: sân trường.
 1. Văn nghệ Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, chủ đề: “ Em yêu cô giáo”
 • Đối tượng: toàn thể các bé khối Nhà trẻ và Mẫu giáo.
 • Thời gian: 7g45 – 9g30 ngày 20 tháng 11 năm 2015.
 • Địa điểm: sân trường.

Kết nối trực tuyến

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy