Cách bố mẹ đáp lời với con cũng đóng vai trò cực kì quan trọng.

Cách bố mẹ đáp lời với con cũng đóng vai trò cực kì quan trọng.

Cách bố mẹ đáp lời với con cũng đóng vai trò cực kì quan trọng.

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy