Bé của bạn sẽ chăm chú cho từng chiếc tăm bông ở bên ngoài vào trong lọ cho đến chiếc cuối cùng mà không gây ồn ào cho cả nhà.

Bé của bạn sẽ chăm chú cho từng chiếc tăm bông ở bên ngoài vào trong lọ cho đến chiếc cuối cùng mà không gây ồn ào cho cả nhà.

Bé của bạn sẽ chăm chú cho từng chiếc tăm bông ở bên ngoài vào trong lọ cho đến chiếc cuối cùng mà không gây ồn ào cho cả nhà.

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy