Mẹ có thể đưa cho bé những thanh xốp nhỏ siêu nhẹ, nhiều màu để bé xếp thành từng chồng hay thành nhiều hình khác nhau theo ý thích của bé

Mẹ có thể đưa cho bé những thanh xốp nhỏ siêu nhẹ, nhiều màu để bé xếp thành từng chồng hay thành nhiều hình khác nhau theo ý thích của bé

Mẹ có thể đưa cho bé những thanh xốp nhỏ siêu nhẹ, nhiều màu để bé xếp thành từng chồng hay thành nhiều hình khác nhau theo ý thích của bé

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy