Từng chiếc đĩa được làm bằng giấy bìa cứng, cắt rỗng phần giữa để bé có thể xếp chúng vào một thanh trụ dài, tạo thành một khối

Từng chiếc đĩa được làm bằng giấy bìa cứng, cắt rỗng phần giữa để bé có thể xếp chúng vào một thanh trụ dài, tạo thành một khối

Từng chiếc đĩa được làm bằng giấy bìa cứng, cắt rỗng phần giữa để bé có thể xếp chúng vào một thanh trụ dài, tạo thành một khối

Cảm nhận của Phụ huynh