Lớp Mầm 3

Lớp Mầm 3

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Trần Thị Bạch Lan
Giáo viên 1 Nguyễn Thị Mỹ Xuân
Bảo mẫu Dương Minh Duyên
Mầm non khánh hội
Trần Vân Thiên Tú
16/11/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Quang Thiên Ân
16/11/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Minh Khuê
11/10/2015 | Nữ
Nguyễn Trần Gia Bảo
13/01/2016 | Nam
Bé thích chơi siêu nhân, chơi xe, chơi bắn súng.
Mầm non khánh hội
Lê Dương Cao Minh
12/12/2111 | Nam
Mầm non khánh hội
Phạm Minh Trí
11/11/2323 | Nam
Mầm non khánh hội
Cao Đoàn Jayden
11/02/2305 | Nam
Mầm non khánh hội
Cao Đoàn Maya
11/02/2305 | Nữ
Trần Hoàng Anh
01/12/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Cao Tú An
05/07/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Đỗ Hoàng Phương Anh
12/10/2322 | Nữ
Mầm non khánh hội
Huỳnh Phương An
14/03/2102 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Gia Hân
03/08/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Lưu Hoàng An
26/02/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hoàng Thảo Nguyên
25/09/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Ngân Thảo
03/08/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Tuấn Khanh
26/11/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Đào Lê Yên Dương
24/09/2015 | Nữ
Nguyễn Quang Luận
17/04/2015 | Nam

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy