Lớp Mầm 3

Lớp Mầm 3

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Trần Thị Bạch Lan
Giáo viên 1 Nguyễn Thị Mỹ Xuân
Bảo mẫu Dương Minh Duyên
Mầm non khánh hội
Lưu Hoàng An
26/02/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hoàng Thảo Nguyên
25/09/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Ngân Thảo
03/08/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Nhật Trúc Phương
15/12/2014 | Nữ
Lê Hữu Phước
21/09/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Cao Khánh Phong
19/12/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Viết Huy
16/03/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Phùng Minh Ánh
16/06/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Đinh Hải Đăng
09/06/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Huỳnh Nguyễn Tuấn Kiệt
29/05/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Võ Hạnh Nhi
18/09/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hải Nam
20/01/2014 | Nam
Chiêm Tuệ Mẫn
05/11/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Nhi Selena
26/04/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Gia Khánh
14/12/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Thiên Hi
14/07/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Bùi Xuân Minh
30/08/2014 | Nam
Nguyễn Đăng Khoa
29/12/2014 | Nam
Thích chơi xe ô tô, vẽ
Mầm non khánh hội
Võ Đỗ Song Phúc
08/01/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phạm Phương Vy
20/02/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hong Nicholar Vinh
19/07/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Nguyễn Trúc Anh
20/10/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Kim Cương
30/07/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Bảo Nguyên
05/07/2013 | Nữ
Hoàng Hữu My
22/08/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Quang Phúc
01/01/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Quang Phú
01/01/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Hữu Phúc
04/06/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Trương Phúc Nguyên
30/12/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Hồ Quang Hiếu
29/01/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Kim Bảo Anh
16/12/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hải Nam
20/01/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Dương Minh Nghĩa
26/12/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Võ Minh Anh
17/10/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Phan Ngọc Như Ý
01/01/2011 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Giao Linh
09/01/2014 | Nữ
Nguyễn Duy Khải
02/02/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Minh
02/02/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phúc Thắng
02/01/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Bảo Trân
09/11/2014 | Nữ
Huỳnh Quốc Trí
14/01/2014 | Nam

Cảm nhận của Phụ huynh