Lớp Mầm 3

Lớp Mầm 3

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Lý Thị Thu Vân
Giáo viên 1 Phùng Thị Mỹ Duyên
Bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Yến
Mầm non khánh hội
Bùi Minh Tuấn
18/07/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Tường Vy
19/12/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phan Như Ý
19/03/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hill Đặng Hannah May
19/11/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Suvi Linh Lam Kaltiainen
16/02/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Nguyễn Nhã Phương
19/09/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Thiên Ân
22/10/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Phan Bảo Khánh Linh
13/09/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Vân Thiên Tú
16/11/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Quang Thiên Ân
16/11/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Minh Khuê
11/10/2015 | Nữ
Nguyễn Trần Gia Bảo
13/01/2016 | Nam
Bé thích chơi siêu nhân, chơi xe, chơi bắn súng.
Mầm non khánh hội
Lê Dương Cao Minh
12/12/2111 | Nam
Mầm non khánh hội
Cao Đoàn Jayden
11/02/2305 | Nam
Mầm non khánh hội
Cao Đoàn Maya
11/02/2305 | Nữ
Trần Hoàng Anh
01/12/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Cao Tú An
05/07/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Đỗ Hoàng Phương Anh
12/10/2322 | Nữ
Mầm non khánh hội
Huỳnh Phương An
14/03/2102 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Gia Hân
03/08/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Lưu Hoàng An
26/02/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hoàng Thảo Nguyên
25/09/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Ngân Thảo
03/08/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Tuấn Khanh
26/11/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Đào Lê Yên Dương
24/09/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Quang Luận
17/04/2015 | Nam