Lớp Mầm 2

Lớp Mầm 2

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Minh Thư
Giáo viên 1
Bảo mẫu Phan Thị Anh Đào
Mầm non khánh hội
Đàm Khánh Hà
07/07/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phan Bảo Quang
15/12/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Vũ Thùy Lâm
24/03/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Dương Quốc Khang
30/06/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Đặng Huỳnh Bách
08/03/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Trần Minh Thư
11/11/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phan Vũ Hoàng Yến
03/03/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hứa Hạo Thiên
12/11/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Phan Khải Anh
30/11/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Huỳnh Kim An
08/02/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Thảo Nguyên
17/05/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng Bảo Kim
07/05/2013 | Nữ
Nguyễn Trung Khang
19/12/2014 | Nam
Học tiếng Anh, bơi, chơi các trò chơi vận động
Mầm non khánh hội
Sơn Phi Hoàn Mỹ
19/10/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Misa
28/11/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Thanh Hải
03/02/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Quốc Bảo
16/01/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Bảo Hân
06/10/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
SaLai Hà Minato Ray
13/05/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phương An Nhiên
22/08/2013 |
Phạm Bảo Châu
01/02/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Quỳnh Mai Anh
29/08/2013 |
Mầm non khánh hội
Nguyễn Minh Châu
27/07/2013 |
Mầm non khánh hội
Nguyễn Thảo My
24/06/2014 | Nam
Nguyễn Phạm My
03/12/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Dương Thiên Anh
18/10/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng Khuyên
26/06/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Trần Trung Xuyên
10/06/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng Bảo Hân
27/07/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Vũ Uyên Nhi
07/04/2013 |
Mầm non khánh hội
Lý Anh Bằng
28/06/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hiển Long
28/01/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Thảo Vy
14/09/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Lê Trúc Linh
09/05/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Nhã Quyên
01/01/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Vũ Minh Như Ý
23/02/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Ngô Nhất Lâm
31/07/2013 | Nam

Cảm nhận của Phụ huynh