Lớp Mầm 1

Lớp Mầm 1

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Thu Trang
Giáo viên 1 Ngô Thị Thanh Hằng
Bảo mẫu Dương Thị Khánh Hiền
Mầm non khánh hội
Trần Quang Thành
27/07/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Phi Yến
20/01/2017 | Nữ
Trương Thực Như
23/01/2017 | Nữ
Trương Quang Huy
23/01/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Hoàng Như Duyên
15/09/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Thế Quang
20/07/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Phạm Trần Bảo Ngọc
07/04/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Vũ Ngọc Bảo Trâm
08/11/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Freestone Mai Alicia
14/10/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Lâm Gia Bảo
12/10/2248 | Nam
Mầm non khánh hội
Huỳnh Nguyễn Thảo Linh
03/01/2015 | Nữ
Hoạt hình
Mầm non khánh hội
Trần Minh Khoa
13/06/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Đoàn Kim Ngọc
22/04/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Huỳnh Hải Băng
29/03/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Võ Nguyễn Khánh My
11/06/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Đặng Gia An
25/07/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Lê Phúc An
30/12/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Bùi Khánh Hân
30/05/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Huỳnh Kim Ngân
23/11/2014 | Nữ
Nhảy theo nhạc, xem kênh youtube thiếu nhi nước ngoài, ăn kem, bánh quy phô mai
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng Minh Châu
26/03/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Huỳnh Hoàng Hạo Thiên
09/06/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Đinh Nguyễn Quỳnh Nhi
12/02/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Phúc Khang
10/05/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Minh Khang
25/03/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Bế Gia Hân
09/07/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Ngọc Anh
10/09/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phan Thanh Minh Trí
25/08/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Vũ Gia Trí
07/07/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Tuấn Sang
13/02/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Võ Vương Phước Nhã
01/04/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Đỗ Thái Hiếu
04/02/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Duy Bảo
15/02/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Đỗ Ngọc Khôi
05/04/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Minh Quân B
25/08/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Hà Thu Nữ
31/05/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Minh Phát
17/03/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Nguyên Phúc
21/01/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Tuấn Sang
13/02/2014 | Nam
thích chơi xe ô tô các loại

Cảm nhận của Phụ huynh