Lớp Lá 4

Lớp Lá 4

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Phạm Thi Thanh Tâm
Giáo viên 1
Bảo mẫu Đào Thi Tuyết Mai
Mầm non khánh hội
Hoàng Hữu Nhiên
11/12/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Tuấn Chi Linh
14/03/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Kim Bảo Anh
16/12/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Võ Hạnh Nhi
18/09/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hoàng Bảo Nam
13/06/2014 | Nam
Chiêm Tuệ Mẫn
05/11/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Nguyễn Trúc Anh
20/01/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Minh Đan
25/03/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lưu Bình Nguyên
20/12/2014 | Nam
Bú sữa bình, thích leo trèo, khám phá. Thích vui chơi tại các trung tâm vui chơi cho bé, tắm biển.
Mầm non khánh hội
Lê Nguyên Khang
05/03/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Quang Khải
20/06/2014 |
Mầm non khánh hội
Phan Ngọc Như Ý
01/01/2011 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Minh Khôi
17/09/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Trúc Thục Đoan
14/04/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Dương Bảo Phúc
15/07/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Minh
02/02/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Minh Quân
11/02/2014 | Nam

Cảm nhận của Phụ huynh