Lớp Lá 3

Lớp Lá 3

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Minh Thư
Giáo viên 1
Bảo mẫu Dương Minh Huệ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phan Chí Khang
24/02/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Bảo Như
23/01/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Gia Bảo
08/11/2012 | Nam

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy