Lớp Lá 3

Lớp Lá 3

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Lưu Đoàn Hồng Gấm
Giáo viên 1 Ngô Thị Thanh Hằng
Bảo mẫu Trần Yến Ngọc
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ni Na
22/01/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Ngụy Như Minh Anh
28/09/2013 | Nữ
Lê Khả Anh Quân
06/10/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Bảo Ngân
11/10/2012 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phan Chí Khang
24/02/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Bảo Như
23/01/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hồ Minh Lâm
13/01/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Minh Phát
17/03/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Đào Ngọc Liên
09/11/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Hoàng Anh
22/10/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Bùi Lê Minh Hằng
02/10/2013 | Nữ
Tống Ngọc Bảo Anh
01/08/2013 | Nữ
Bé thích hát, múa, tô màu và trò chơi vận động....
Mầm non khánh hội
Trần Nguyễn Khánh Hà
17/07/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng Gia Tuấn
14/04/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Đình Bảo
30/07/2013 | Nam
Nguyễn Sơn Bách
11/08/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Võ Hiền Mai
27/12/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Thanh Bình
26/12/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phạm Gia Linh
17/12/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trương Gia Bảo
25/10/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phạm Khánh An
02/04/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Phước Bảo Anh
17/12/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Gia Nghi
29/12/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Bảo Hoàng
12/11/2013 | Nam
Trương Khánh Linh
02/12/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Gia Bảo
08/11/2012 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Trí Tuấn Lộc
31/10/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phạm Hà My
12/03/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hồ Nguyễn Giang Thanh
30/08/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Như Quỳnh
11/06/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngoc Phương Uyên
28/01/2012 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Huỳnh Kim Loan
19/09/2012 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Đăng Khoa
01/12/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hữu Ngọc Trân
29/12/2012 |
Mầm non khánh hội
Sakai Hà Minoto Ray
13/05/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngoc Phương Uyên
28/01/2012 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Huỳnh Kim Loan
19/09/2012 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Quang Tùng
17/12/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Tôn Ngọc Nhất Anh
19/12/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Gia Hân
28/11/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Minh Uyên
19/10/2013 | Nữ
Hoàng Lê Vy
07/12/2013 | Nữ

Cảm nhận của Phụ huynh