Lớp Lá 3

Lớp Lá 3

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Võ Hoàng Anh Thư
Giáo viên 1 Trần Thị Thương
Bảo mẫu Nguyễn Thị Hoanh
Phạm Hoàng Bách
16/04/2014 | Nam
Con thích hát, nhảy múa, thích xếp lego
Cao Ngọc Quỳnh Anh
10/01/1900 | Nữ
học Tiếng Anh và xem hoạt hình Little Pony
Mầm non khánh hội
Kim Nhật Quyền
22/10/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ni Na
22/01/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Khả My
05/11/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Nhật Trúc Phương
15/12/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Cao Khánh Phong
19/12/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Trương Thị Hà Trang
06/10/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phạm Bình Minh
08/11/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Gia Khánh
14/12/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Thiên Hi
14/07/2014 | Nam
Nguyễn Đăng Khoa
29/12/2014 | Nam
Thích chơi xe ô tô, vẽ
Mầm non khánh hội
Võ Đỗ Song Phúc
08/01/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Thảo Nguyên
17/05/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hong Nicholar Vinh
19/07/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Trung Khang
19/12/2014 | Nam
Học tiếng Anh, bơi, chơi các trò chơi vận động
Mầm non khánh hội
Nguyễn Kim Cương
30/07/2014 | Nữ
Lê Quang Phúc
01/01/2014 | Nam
Xem phim, đá banh
Lê Quang Phú
01/01/2014 | Nam
Ghép hình, thể thao
Mầm non khánh hội
Trương Phúc Đồng
02/11/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Hữu Phúc
04/06/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Trương Phúc Nguyên
30/12/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Quốc Bảo
16/01/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Hồ Quang Hiếu
29/01/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Bảo Châu
14/11/2014 | Nữ
Trần Võ Minh Anh
17/10/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phúc Thắng
02/01/2014 | Nam

Cảm nhận của Phụ huynh