Lop Cơm Thường 3

Lop Cơm Thường 3

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Trần Thị Thúy Ngọc
Giáo viên 1 Trần Thị Thanh Nhàn
Bảo mẫu Dương Minh Huệ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Tấn Thành
01/02/2016 | Nam
thích đọc số, hát abc, thích ăn đồ ăn chấm tương cà
Mầm non khánh hội
Trần Khả My
04/09/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Mai Mộc Lan
27/11/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Lê Cát Tường
03/04/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Huỳnh Vĩnh An
31/12/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Cát Kỳ
29/05/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Hữu Phước
24/06/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Huỳnh Ngọc Hân
21/10/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phan Nhật Minh
30/07/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Đỗ Đức Anh
16/08/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Châu Hà My
27/10/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Trung Đức
03/02/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Bùi Thiên Phú
15/02/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Toby Đức
24/01/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Phùng Ngọc Yến My
17/08/2015 | Nữ
Trần Hà Minh Khuê
09/07/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Duy An
11/11/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Hồ Nguyễn Minh Châu
19/12/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Phúc Ân
18/04/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Đặng Minh Anh
18/12/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trương Thị Hà Trang
06/10/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phạm Bình Minh
08/11/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Hoàng Minh
16/10/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Thị Phương Anh
28/02/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hiểu Phong
03/03/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Hoàng Gia Khiêm
09/02/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Trương Phúc Đồng
02/11/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Tất Cấm Khang
11/12/2015 | Nam
nghe kể chuyện, chơi đồ chơi lắp ráp
Mầm non khánh hội
Lương Bảo Anh
01/01/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Thanh Ngân
17/09/2015 | Nữ
Nguyễn Đức Anh
25/01/2015 | Nam
Thích cá và các loại xe
Mầm non khánh hội
Trần Anh Minh
09/09/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Hoàng An Khang
29/04/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Lộc Bách
20/03/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Hồ Đặng Kim Linh
22/01/2015 | Nữ
Trần Nguyễn Anh Khoa
18/01/2015 | Nam
- thix nghe nhạc
- thix mẹ chở đi dạo vòng vòng thành phố
- thix chơi cầu trượt
- thix ăn sữa chưa, nước sinh tố trái cây ( ngọt)
- thix chơi xe ô tô
- thix ôm chặt mẹ ngủ và thix mọi người cứ nhẹ nhàng, tình cảm với mình
Mầm non khánh hội
Trần Đăng Khoa
18/11/2015 | Nam
Trần Lê Vân Anh
11/11/2014 | Nữ
Ca hat
Đoàn Bảo Nhiên
29/11/2014 | Nữ
Múa hát, được vui chơi cùng các bạn, xem chương trình Gấu Pô và Đoàn tàu Pob...
Mầm non khánh hội
Nguyễn Bảo Châu
14/11/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phạm Bình Minh
08/11/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng Gia Hân
21/11/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trương Thị Hà Trang
06/10/2014 | Nữ

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy