Lop Cơm Thường 3

Lop Cơm Thường 3

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Trần Thị Thúy Ngọc
Giáo viên 1 Trần Thị Thanh Nhàn
Bảo mẫu Dương Minh Huệ
Mầm non khánh hội
Vũ Minh Gia Khánh
16/02/2018 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Nguyễn Bảo Như
07/02/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Phương Tuệ Lâm
18/07/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Thành Hưng
27/12/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Võ Nguyễn Gia Hân
11/11/2488 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
12/12/2650 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Huỳnh Vĩnh Kỳ
11/04/2703 | Nam
Mầm non khánh hội
Dương Anh Minh
11/11/2701 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng An Nhiên
12/10/2661 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lữ Ngọc Kim Ngân
12/05/2730 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Tấn Thành
01/02/2016 | Nam
thích đọc số, hát abc, thích ăn đồ ăn chấm tương cà
Mầm non khánh hội
Trần Khả My
04/09/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Lê Cát Tường
03/04/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Từ Hoàng Minh Sơn
28/07/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Phan Nhật Minh
30/07/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Đỗ Đức Anh
16/08/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Trung Đức
03/02/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Bùi Thiên Phú
15/02/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Toby Đức
24/01/2016 | Nam
Trần Hà Minh Khuê
09/07/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hồ Nguyễn Minh Châu
19/12/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Phúc Ân
18/04/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Đặng Minh Anh
18/12/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Hoàng Minh
16/10/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Thị Phương Anh
28/02/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hoàng Gia Khiêm
09/02/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Thanh Ngân
17/09/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hoàng An Khang
29/04/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Lộc Bách
20/03/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Hồ Đặng Kim Linh
22/01/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Lê Vân Anh
11/11/2014 | Nữ
Ca hat
Mầm non khánh hội
Đoàn Bảo Nhiên
29/11/2014 | Nữ
Múa hát, được vui chơi cùng các bạn, xem chương trình Gấu Pô và Đoàn tàu Pob...
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phạm Bình Minh
08/11/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Trương Thị Hà Trang
06/10/2014 | Nữ

Cảm nhận của Phụ huynh