Lớp Cơm thường 2

Lớp Cơm thường 2

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Vũ Thị Vinh
Giáo viên 1 Lý Thị Thu Vân
Bảo mẫu Võ Minh Ngọc Huyền
Mầm non khánh hội
Phan Huyền My
26/11/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Minh Khanh
24/09/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Billy Phạm Shiells
09/08/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Tuệ Minh
02/11/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lâm Gia Huy
05/01/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Từ Hoàng Minh Sơn
28/07/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Thiên Đăng
29/11/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Dương An Nhiên
06/01/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Vũ Lan Chi
29/02/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Đăng Trình
05/04/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Nguyên Nhật Lam
20/07/2015 | Nữ
Trương Bảo Nam
06/07/2015 | Nam
Thích chơi xe các loại, đi khu vui chơi và công viên
Huỳnh Ngọc Trâm Anh
28/10/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phúc Khang
01/06/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Lý An Nguyên
20/08/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Trần Bảo Anh
05/08/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Thân Nguyễn Trâm Anh
13/11/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hồ Huỳnh Thiên Lam
13/03/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Thế Sơn
20/04/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Lợi Anh Nhiên
03/07/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Đinh Triết
20/01/2015 | Nữ
Nguyễn Nhật Minh
07/03/2015 | Nam
Thích xe hơi ?
Mầm non khánh hội
Nguyễn Trọng Hiếu
29/07/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Khải Phong
07/10/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Vũ Trần Minh Thy
20/02/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Nguyên Bảo
27/09/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Phan Đăng Khôi
17/08/2014 | Nam
Nguyễn Văn Chấn Hưng
04/03/2014 | Nam
xem múa hát, chơi với bạn, thích tham gia các hoạt động ca hát.
Mầm non khánh hội
Nguyễn Khôi Minh
01/07/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Phí Đông Khôi
08/12/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Huỳnh Diệp Anh
20/08/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Huỳnh Lâm Thảo
12/03/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Hào Phong
01/07/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Đặng Thành Nam
05/09/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Hà Vương Tuấn Linh
29/09/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Ngô Vũ An Nhiên
13/03/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Hữu Thành
20/10/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Đỗ Phương Thảo
14/03/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Cao Minh Quân
29/07/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Hồ Nguyễn Đan Nhi
30/04/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Võ Hưng Phát
18/06/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Châu Hoàng Nhân
07/10/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Trần Phương Linh
08/09/2013 |
Mầm non khánh hội
Lê Tấn Minh
05/12/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Khuất Minh Tùng
07/01/2014 |
Mầm non khánh hội
Nguyễn Skyler
19/10/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Gia Nghi
14/06/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Hoàng Minh Vĩ
23/02/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Châu Tâm
13/03/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Trúc Thục Đoan
14/04/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trịnh Phúc Khang
04/02/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Võ Ôn Quốc Việt
19/01/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Hoàng Kim Ngân
28/07/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng Duy Khang
24/02/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Quang Vinh
03/10/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Cao Sỹ Khiêm
29/03/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Quốc Hùng
13/06/2014 | Nam
Trần Băng Di
27/10/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Thảo Vy
14/09/2013 | Nữ
Nguyễn Trần Thảo Vân
08/03/2014 | Nữ

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy