Lớp Mầm 4

Lớp Mầm 4

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Vũ Thị Vinh
Giáo viên 1 Lý Thị Thu Vân
Bảo mẫu Võ Minh Ngọc Huyền
Mầm non khánh hội
Trần Quốc Khang
14/12/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Thùy Chi
18/03/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Đặng Nguyên Quân
11/02/2427 | Nam
Mầm non khánh hội
Hoàng Bảo Ngọc
11/08/2398 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Quang Minh
24/06/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Phạm Hùng Hải My
21/07/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lý Minh Hưng
21/03/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Phan Huyền My
26/11/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Minh Khanh
24/09/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Mai Mộc Lan
27/11/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Dương An Nhiên
06/01/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Vũ Lan Chi
29/02/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trương Bảo Nam
06/07/2015 | Nam
Thích chơi xe các loại, đi khu vui chơi và công viên
Huỳnh Ngọc Trâm Anh
28/10/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phúc Khang
01/06/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Phạm Ngọc Bảo Nhi
20/11/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Thân Nguyễn Trâm Anh
13/11/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lợi Anh Nhiên
03/07/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Vũ Trần Minh Thy
20/02/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Nguyên Bảo
27/09/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Phan Đăng Khôi
17/08/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Văn Chấn Hưng
04/03/2014 | Nam
xem múa hát, chơi với bạn, thích tham gia các hoạt động ca hát.
Mầm non khánh hội
Phí Đông Khôi
08/12/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Huỳnh Diệp Anh
20/08/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Hào Phong
01/07/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Đặng Thành Nam
05/09/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Hà Vương Tuấn Linh
29/09/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Ngô Vũ An Nhiên
13/03/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Hữu Thành
20/10/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Đỗ Phương Thảo
14/03/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Cao Minh Quân
29/07/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Võ Hưng Phát
18/06/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Châu Hoàng Nhân
07/10/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Trần Phương Linh
08/09/2013 |
Mầm non khánh hội
Khuất Minh Tùng
07/01/2014 |
Mầm non khánh hội
Nguyễn Skyler
19/10/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Hoàng Kim Ngân
28/07/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng Duy Khang
24/02/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Quang Vinh
03/10/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Cao Sỹ Khiêm
29/03/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Quốc Hùng
13/06/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Băng Di
27/10/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Thảo Vy
14/09/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Trần Thảo Vân
08/03/2014 | Nữ

Cảm nhận của Phụ huynh